Tanıtım

HAKKIMIZDA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, özelde Tokat ve çevresinde; geneldeyse üzerinde yaşadığımız Türkiye coğrafyasında Türk egemenliğinin ilk dönemlerini aydınlatmaya katkı sağlamak üzere kurulmuştur. Merkez vasıtasıyla Türkiye’de Türk yerleşiminin ilk evreleri konusunda yapılan çalışmalar ortaya çıkarılmaya, eksikler tespit edilmeye ve yeni araştırmaların önü açılmaya gayret edilmektedir. Merkez, beylikle ilgili bibliyografya çalışması, kitap basımı, dergi oluşturma, bir kütüphane ve arşiv geliştirme, yapılacak lisansüstü tezleri yönlendirme suretiyle Anadolu’da Türk varlığını gün ışığına çıkarma konusunda önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Çeşitli faaliyetler yoluyla da hem Tokat ili, hem de Sivas, Amasya, Çorum, Kayseri ve Malatya illerindeki üniversiteler ve kamu kuruluşlarıyla da bölge tarihi için işbirliği sağlamanın yollarını aramaktadır. Ayrıca, Üniversite ve yerel yönetimlerin koordineli bir şekilde çalışmasına da katkı sunmayı da hedeflemektedir.

Merkez, bir beylik üzerine Üniversiteler bünyesinde kurulmuş tek örnek olma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte, Konya’da Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Ankara’da Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi, Bilecik’te Bilecik Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezleri benzer fonksiyonları yerine getirmektedir.  Bu bakımdan, merkez, zaman zaman Konya’daki Selçuklu Araştırmaları Merkezi’yle iletişim kurmaktadır.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.